pinkspiderlam搜尋推薦結果

熱辣辣 - 曼谷行第一天

熱辣辣 - 曼谷行第一天

Nov 04, 2013作者:pinkspiderlam

從前 別人總說一入皇宮 深似海現在 以為文化提倡已經沒有竹門對竹門 木門對木門的思想然而 身邊仍有不少朋友面對這樣

陽光海灘 - 沖繩 第三天

陽光海灘 - 沖繩 第三天

Oct 18, 2013作者:pinkspiderlam

黎到沖繩, 終於第一日接觸海啦!靚到...簡直係仙境!嘉手納美軍基地展望台 ->都屋漁港 -> 真榮田岬 (浮潛)

陽光海灘 - 沖繩 第四日

陽光海灘 - 沖繩 第四日

Oct 15, 2013作者:pinkspiderlam

向晴朗的一天出發海洋的另一面對岸, 有著我所等待的人但在這個岸上, 有著一個需要與我互相拯救的人因此 這天我們來感謝上天在海上

陽光海灘 - 沖繩 第六天

陽光海灘 - 沖繩 第六天

Oct 14, 2013作者:pinkspiderlam

流行國 - 日本這裡就是與別不用的地方沒有潮流 , 沒有太多高樓大廈只有單純的人, 美麗無污染的海灘這就是 沖繩 OKINAWA

陽光海灘 - 沖繩 第五天

陽光海灘 - 沖繩 第五天

Oct 14, 2013作者:pinkspiderlam

終於黎到人人有讚無彈的漁市場,這個地方令我想念墾丁的時候在後璧湖的魚生很新鮮這裡也同樣擁有當時海水的味道海洋, 曾經把我們拉近泊

陽光海灘 - 沖繩 第二天

陽光海灘 - 沖繩 第二天

Oct 14, 2013作者:pinkspiderlam

天氣晴朗 , 又出發去了!租車 -> 舊海軍司令部壕 -> 文化王國 -> 榮町市場當地時間 09:30正式出

陽光海灘 - 沖繩 第一天

陽光海灘 - 沖繩 第一天

Oct 14, 2013作者:pinkspiderlam

終於期待以久的沖繩之旅, 我地今日正式出發啦~9:30我地就相約係香港機場,因為公司未知仲有無位比我地上機,所以係機場食住野咁等

關閉視窗

儲存至我的收藏

關閉視窗

新增收藏分類