David旅行生活

熱愛深度旅行、潛水、滑雪、登山; 鍾情美食、品酒、電影、音樂、吉他。 興趣極度廣泛,喜歡品味生活。 習慣對世界保持熱情和好奇心,用照片及文字記錄人生。

部落格:https://yencheng0817.pixnet.net/blog
FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/yencheng.life/
IG:https://www.instagram.com/yencheng0817/
LINE:linyencheng